Presentació


Presentació

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials està format per dues Unitats departamentals, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Didàctica de les Ciències Socials.

La seva tasca s’orienta fonamentalment a la formació inicial i permanent de professorat de les etapes d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) en les àrees de coneixement que té adscrites. Aquest objectiu és el que guia la seva activitat docent i de recerca.

La docència del professorat del departament es desenvolupa en titulacions de grau (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Pedagogia i Logopèdia); en postgraus i màsters professionalitzadors i de recerca i en el Doctorat en Educació.

L'activitat investigadora del departament es vehicula a través de diversos grups de recerca consolidats, els quals participen en projectes nacionals i internacionals i tenen convenis de col·laboració amb fundacions, empreses privades i altres instàncies institucionals.
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona