Govern


Equip de direcció

Està format per la directora o director del departament, que el presideix, el secretari o la secretària, els coordinadors de les dues unitats i la persona que coordina el tercer cicle.

Cadascuna de les dues unitats del departament s’alternaran en la proposta de les candidatures per a la direcció del departament. Els caps de departament, doncs, seran alternativament de la unitat de Didàctica de les Matemàtiques i de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals.

El Consell de Departament:
En són membres tot el personal acadèmic, tot el personal d'administració i serveis, una representació del personal investigador en formació, i una representació dels estudiants de tercer cicle.

Les competències principals del Consell de Departament són:

- Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir directora o director, aprovar la relació, distribució i execució de les despeses.
- Coordinar i impartir els ensenyaments a les seves àrees de coneixement i especialitats d'acord amb els plans d'estudis.
- Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
- Aprovar una memòria anual d'activitats en què es donaran a conèixer els resultats en docència i recerca.

Reglament del Departament (pdf: 0,04 MB)
Butlletí oficial de la UAB Butlletí oficial de la UAB

 

Plānols i accessos El mapa del departament i els plānols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didāctica de la Matemātica i de les Cičncies Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallčs)
TEL +34 93 581 17 37

d.did.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autōnoma de Barcelona