Govern


El Departament

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials, adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB té com a finalitat la promoció i l'organització de la docència i de la recerca. En l'àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de Didàctica de les Ciències Socials i organitza i desenvolupa programes i estudis de Grau, Màster i Doctorat. Així mateix promou activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements.

L'Equip de direcció

Està format per la directora o director, una representació de cada unitat, i de la persona que coordina el tercer cicle.

El Consell de Departament:

En són membres tot el personal acadèmic, tot el personal d'administració i serveis, una representació del personal investigador en formació de cada una de les àrees de coneixement que conformen el Departament, una representació dels estudiants i una representació de dos com a màxim dels estudiants de tercer cicle per a cada una de les unitats que conformen el Departament.

Les competències principals del Consell de Departament són:

- Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir directora i director, aprovar la relació, distribució i execució de les despeses.
- Coordinar i impartir els ensenyaments a les seves àrees de coneixement i especialitats d'acord amb els plans d'estudis.
- Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
- Realitzar una memòria anual d'activitats en què es donin a conèixer els resultats en docència i recerca.
 

Reglament del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials (Acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2004 i modificat per l’acord de 10 de desembre de 2013) (pdf MB)

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona