Representants del departament


El departament s'estructura en dues unitats departamentals:

  • La unitat de Didàctica de la Matemàtica
  • La unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals

L'equip de direcció el formen els següents membres:

  • Directora del departament: Conxita Márquez
  • Secretària del departament: Digna Couso
  • Cap de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica: Edelmira Badillo

El consell de departament està format per:

  • Tot el personal acadèmic
  • Tot el personal d'administració i servei
  • Representació del personal investigador en formació
  • Representació dels estudiants de tercer cicle
Butlletí oficial de la UAB Butlletí oficial de la UAB

 

Plānols i accessos El mapa del departament i els plānols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didāctica de la Matemātica i de les Cičncies Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallčs)
TEL +34 93 581 17 37

d.did.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autōnoma de Barcelona