Representants del departament


El departament s'estructura en dues unitats departamentals:

  • La unitat de Didàctica de la Matemàtica
  • La unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals

L'equip de direcció el formen els següents membres:

  • Directora del departament: Edelmira Badillo
  • Secretària i Cap d'Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals: Digna Couso
  • Cap de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica: Núria Planas
  • Coordinadora de Tercer Cicle: Mariona Espinet

 

Butlletí oficial de la UAB Butlletí oficial de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Edifici G5 - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 17 37

d.did.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona