Estructura del Departament

El Departament està constituït per dues unitats, que es corresponen a les àrees de coneixement que té adscrites:


Didàctica de la Llengua i la Literatura

Didàctica de les Ciències Socials


A cada unitat li correspon una coordinadora o coordinador que és qui la representa i en coordina les activitats. La seva tasca és establir l'ordre del dia de les reunions d'Unitat, convocar-les i presidir-les i vetllar perquè el professorat de la Unitat dugui a terme les funcions que li són pròpies.

Altres òrgans
El Departament participa en les comissions següents: 

  • Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Comissió de Qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Junta de la Facultat de Ciències de l’Educació
  • Junta Permanent de la Facultat de Ciències de l’Educació
  • Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
  • Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
  • Comissió dels Estudis de Doctorat en Educació
  • Comissió d'Economia i Serveis de la Facultat de Ciències de l’Educació
  • Comissió de la Biblioteca d’Humanitats
  • Comissió de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Ciències de l’Educació

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona