Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Facultat de Ciències de l'Educació - Edifici G5, despatx G5-115
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
 

Direcció del Departament:
Dolors Masats Viladoms
A/e: dolors.masats@uab.cat
Telèfon: +34 93 581 26 38

Coordinació de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura:
Melinda Dooly Owenby 
A/e:  u.dlll@uab.cat melindaann.dooly@uab.cat
Telèfon: + 93 581 32 52

Coordinació de la Unitat de Didàctica de Ciències Socials:
Neus González-Monfort
A/e: neus.gonzalez@uab.cat
Telèfon: + 93 581  27 09

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona