Currículum del director del departament


Dolors Masats

Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Currículum breu

Docència

Recerca

 • Educació Plurilingüe i Pluricultural
 • CA for SLA (L’anàlisi de la conversa al servei de l’aprenentatge i adquisició de llengües segones i estrangeres)
 • L’enfocament per projectes i per tasques
 • La didàctica de la llengua en contextos plurilingües i pluriculturals


Selecció de publicacions recents

 • Masats, Dolors, & Nussbaum, Luci (Eds.). (2022). Plurilingual classroom practices and participation: Analysing interaction in local and translocal settings. Abingdon: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003169123 Open access: aquí.
 • Dooly, Melinda, Masats, Dolors & Mont, Maria (2021). Launching a solidarity campaign: Technology-enhanced project-based language learning to promote entrepreneurial education and social awareness. Journal of Technology and Science Education, 11 (2): 260-269.   DOI: http://dx.doi.org/10.3926/jotse.1224
 • Ballena, Camilo, Masats, Dolors, & Unamuno, Virgínia (2020). The transformation of language practices: Notes from the Wichi community of Los Lotes (Chaco, Argentina). In E. Moore, J. Bradley & J. Simpson (Eds.), Translanguaging as transformation: The collaborative construction of new linguistic realities (pp.76-92). Bristol: Multilingual Matters. Bristol: Multilingual Matters.
 • Dooly, Melinda & Masats, Dolors (2020). ‘What do you zinc about the project?’: Examples of technology-enhanced project-based language learning. In Gulbahar Beckett & Tammy Slater (Eds.), Global perspectives on project-based language learning, teaching, and assessment: Key approaches, technology Tools, and frameworks (pp. 126–145). NY/Milton Park, Abingdon: Routledge.
 • Llompart, Júlia; Masats, Dolors; Moore, Emilee, i Nussbaum, Luci. (2020). Mézclalo un poquito. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23 (1), 98-112. DOI: 10.1080/13670050.2019.1598934
   

Gestió universitària

 • Directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials (15-09-2021 / ...)
 • Vicedegana de Qualitat i Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació (15-09-2018 / 13-10-2020)
 • Coordinadora de la Unitat Departamental de Didàctica de la Llengua i la Literatura (15-09-2015 / 14-09-2017)
 • Secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials (15-09-2013 / 14-09-2015)
 • Coordinadora de la Diplomatura de Mestre, especialitat Llengües Estrangeres (01-11-2008 / 15-06-2010) / (01-07-2002 / 31-08-2005)

Altres mèrits

 • Avaluadora de projectes de recerca MINECO.
 • Vice-presidenta de l’Associació Internacional EDILIC (Education et DIversité LInguistique et Culturelle) (juliol 2010 – juny 2013)
 • Revisora per les revistes Teaching and Teacher Education, Bellaterra Journal y Aula Abierta.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona