La Comissió Executiva

L'òrgan ordinari de govern i de gestió del Departament, les competències de la qual són les que hi delegui el Consell de Departament. Està formada per 4 membres del personal acadèmic, 1 representant del personal investigador en formació (inclosos els estudiants de tercer cicle), 1 representant dels estudiants de 1r i 2n cicles, i 1 representant del personal d'administració i serveis.

D’entre el personal acadèmic, el director del Departament, el coordinador de titulació i el coordinador de tercer cicle en seran membres nats.La resta de membres de cada col·lectiu que componen la Comissió Executiva seran escollits d’entre els que formen part del Consell de Departament.

Les competències de la Comissió Executiva són tractar les qüestions que requereixin un tràmit urgent i acordar l'ordre del dia de les convocatòries ordinàries del Consell de Departament.

L'Equip de Direcció:

Està format per la directora o director,  el secretari o la secretària i el coordinador o cordinadora de tercer cicle.

 

Nom  Càrrec
Paloma Gonzalez Marcén Directora  Departament
Joan Anton Barceló Secretari Departament
Ermengol Gassiot Ballbé Coordinador d'Estudis de Grau En Arqueologia
Rafael Micó Coordinador Màster
Miquel Molist Montaña Coordinador Doctorat
Miquel Colobran
Camila Oliart
Representant PAS
Nuria Escudero Soto Representant Grau
Joaquim Sisa Representant 3er cicle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglament del departament de prehistòria de la UAB Reglament del departament

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona