Laboratori d'Arqueobotànica


Les restes arqueobotàniques que es recuperen en els contextos arqueològics son una font d'informació cabdal per l'estudi de les relacions entre els grups humans i el seu entorn. Les restes vegetals, per la seva naturalesa orgànica, generalment no sobreviuen a l'atac dels descomponedors (bacteris, fongs, etc.). Només es conserven quan es donen condicions ambientals excepcionals (deshidratació, congelació, inclusió en medis anaerobis aquàtics...). Aquestes condicions excepcionals no són freqüents i per tant en la majoria de jaciments arqueològics només es conserven aquelles restes que són resistents a la descomposició degut a la seva composició o quan se’n produeix la carbonització, intencional o accidental.

Entre les categories de restes vegetals que es poden recuperar en contextos arqueològics en trobem de microscòpiques (pol·len, fitòlits, midons) i macroscòpiques (carbons, fruits, llavors, tubercles, fusta, fulles, fibres vegetals i tota mena d’artefactes fets amb matèries vegetals).

L’estudi de les restes vegetals aporta dades sobre diversos aspectes de les societats i el seu entorn:

  • Identificació de les espècies utilitzades
  • Gestió dels recursos vegetals
  • La tecnologia relacionada amb la manufactura d’objectes de fusta o fibres vegetals
  • Reconstrucció del paisatge vegetal

WEB ARQUEOBOTANICA

Reglament del departament de prehistòria de la UAB Reglament del departament

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona