El Departament de Geografia té per objectiu el desenvolupament de la recerca i la formació en àrees de coneixement de Geografia Humana, Geografia Física, Anàlisi Geogràfica Regional i Ordenació del Territori. Aquestes àrees abasten un ampli conjunt de temàtiques, a cavall de les Ciències Humanes, Socials i Ambientals.

El nucli del Departament té l’origen en els mateixos inicis de la UAB. Nascut el 1969 dins una Divisió de Ciències Socials, el 1973 es constitueix la Divisió de Geografia, que el 1984 es convertiria en l’actual Departament de Geografia.

El Departament té un especial interès en la qualitat i la internacionalització de la recerca, i apareix en posicions destacades en prestigiosos rànkings internacionals, com ara el QS. Els grups de recerca s’organitzen a partir de línies d’investigació, algunes de les quals molt consolidades, i desenvolupen la seva tasca a través de projectes competitius de nivell nacional i internacional. Acollim un nombrós col·lectiu de personal investigador i professorat visitant internacional, que contribueixen a fer créixer la qualitat investigadora.

A més, el Departament col·labora estretament amb nombrosos centres d’investigació ubicats al Campus de la UAB, com ara el Centre d’Estudis Demogràfics, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i l’Institut de govern i Polítiques Públiques, entre altres,  i té al seu càrrec la coordinació acadèmica de la Cartoteca de la UAB.

Els resultats de la recerca es difonen en revistes acadèmiques i editorials de prestigi. El Departament publica des del 1982 la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica, que aposta per difondre la recerca en les línies més innovadores. Igualment és important l’activitat de transferència de coneixement mitjançant nombrosos convenis amb administracions públiques i empreses vinculades al nostre àmbit de coneixement.

En el terreny de la formació, el Departament impulsa els programes de Doctorat de Geografia i de Demografia, en el que hi ha inscrits estudiants d’arreu del món. Igualment promou els estudis de Màster i de Grau vinculats a la Geografia en diverses Facultats de la UAB, combinant nivell teòric i caràcter experimental, i amb una clara voluntat professionalitzadora. El Campus de la UAB ofereix un entorn excel•lent i interdisciplinar per a la realització d’aquests estudis, amb un ampli servei de biblioteques, idiomes, residència, esports, etc.

Grups de Recerca Grups de Recerca del Departament de Geografia

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona