Convocatòria beca - RESOLUCIÓ

Amb data 11 de juny del 2020 el Departament de Farmacologia, Terapèutica i de Toxicologia resol l'adjudicació d'una beca de matrícula del programa de Doctorat de Farmacologia a favor de la sra. Ángela Roig Molina.

[+]
Suspensió de l'activitat presencial

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la secretaria del Departament de Farmacologia romandrà tancada. Tant el personal administratiu com el docent mantindrà el servei/docència de forma remota o virtual per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Recomanem que s’evitin tots els desplaçaments al Campus de Bellaterra que no siguin veritablement imprescindibles. 

[+]
MEDICAMENT Informació sobre el Màster Informació sobre el Màster
  [+]
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona