Codi Civil Catalunya Codificació Civil de Catalunya Publicat el nomenament dels Vocals del Ple de la Comissió de Codificació Civil de Catalunya i de les presidències i vocalies de les seves seccions amb professors de la nostra facultat. [+]
Miquel Roca i Manuel Gerpe Miquel Roca i Manuel Gerpe reflexionen sobre els 40 anys de la Constitució El 7 de novembre, l'Associació d'Amics de la UAB organitza el debat "La Constitució espanyola, quaranta anys d'història" amb l'advocat Miquel Roca, que va ser ponent de la Constitució, i Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional i síndic de greuges de la UAB. [+]
ICPS Seminari: Ciutadania i Policia: un diŕleg necessari Seminari “Ciutadania i Policia: un diàleg necessari”. Dijous, 22 de novembre de 2018, 17 h. Lloc: Auditori del Pati Manning, c/ Montalegre 7, Barcelona. [+]
GLEAC Global Legal Education Associations Consortium El passat 24 d'abril es va acordar crear un Consorci d'Associacions de Facultats de Dret amb abast global, i que se li va donar el nom de GLEAC (Global Legal Education Associations Consortium). [+]
Tesis doctoral Properes defenses de tesi doctoral Defensa de la tesi doctoral de Estefania Cruz. Dia 29/10/2018 a les 12:00h. i Lorenzo Shivaraman Vidal-Folch Duch, 07/11/2018 a les 11.30 hores. [+]
Oferta de contratación de profesor lector de Derecho mercantil Convocatňries 2017 i 2018 Serra Hunter - Call for 2017 and 2018 Serra Hunter Programme Primera convocatoria Serra Hunter 2018 (Ciència Política) - 1st call for 2018 Serra Hunter Programme - (Political Science).
Primera convocatoria Serra Hunter 2017 (Filosofia del Dret) - 1st call for 2017 Serra Hunter Program - (Philosophy of Law).
Segona convocatòria 2017 Serra Hunter per contractació (Lector) (Dret Penal) - 2ond Call for 2017 Serra Hunter Programme (Tenure-elegible lecturer)  (Criminal Law). [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cičncia Política i Dret Públic
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 23 11
FAX +34 93 581 24 39

d.c.politicaarrobauab.cat