El Departament d'Economia Aplicada és l'òrgan bàsic encarregat d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació en l'àrea de coneixement d'economia aplicada. Està format pel personal docent i investigador, becaris postgraduats, col·laboradors d'investigació, estudiants de tercer cicle i pel personal d'administració i serveis adscrit i, si és el cas, per altres membres de la comunitat universitària en el marc establert pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona

Seminaris Informació dels seminaris, tesis i tesines previstes al departament

 

Working Papers Working Papers del Departament

 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Troba'ns a Facebook Facebook del Departament d'Economia Aplicada

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Economia Aplicada
Edifici B Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 80

d.econ.aplicadaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona