Presentació del Departament

El Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social es caracteritza perquè:
  1. Està constituït per una única Àrea de Coneixement: Teoria i Història de l'Educació.
  2. Palesa una gran diversitat disciplinar, producte de l'ampli abast científic de l'àrea de coneixement. Cal tenir en compte que aquesta engloba grups de treball i especialitzacions tan variades com: teoria de l'educació; història de l'educació; biologia de l'educació, sociologia de l'educació; filosofia de l'educació; educació comparada; pedagogia social; pedagogia laboral, educació de persones adultes i antropologia de l'educació, entre d'altres.
  3. La diversitat disciplinar configura una realitat caracteritzada per un professorat molt especialitzat. Es pot dir que, a bona part del camps citats, hi ha alguna persona especialista dins el nostre Departament.

DPSS

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Edifici G6
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34.93.581.14.19
Fax:+34.93.581.14.19

d.teories.educacio@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona