Presentació

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials està format per dues Unitats departamentals, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Didàctica de les Ciències Socials.

La seva tasca s’orienta fonamentalment a la formació inicial i permanent de professorat de les etapes d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) en les àrees de coneixement que té adscrites.

Aquest objectiu és el que guia la seva activitat docent i de recerca, ja que la seva funció és la d'organitzar i desenvolupar la recerca a les àrees abans esmentades i de programar i exercir la docència de les matèries corresponents a la UAB.

La docència del professorat del departament es desenvolupa a les titulacions de grau de mestre; als graus de Logopèdia, d'Educació Social i Pedagogia;  als postgraus i màsters professionalitzadors i de recerca; i, al Doctorat en Educació en les línies de recerca pròpies de les dues unitats.

La seva activitat investigadora finançada es vehicula a través de projectes nacionals i internacionals, dels diferents grups de recerca i, també, a partir de diferents convenis de col·laboració amb fundacions, empreses privades i altres instàncies institucionals.
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona