El projecte de convivència de centre: del document a la realitat

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques síncrones
Adreçat a: professorat d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària
Durada: 20 hores (12 hores en sessions telemàtiques síncrones + 8 hores de treball autònom)
Calendari: del 8 de març al 10 de maig de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 8, 15 i 29 de març; 19 i 26 d'abril i 10 de maig, de 15:30 a 17:30 h
Professorat: Àlex Letosa Porta
Preu: 75 €

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
El projecte de convivència de centre és un document que requereix ser implementat, segons la normativa, abans del 30 de juny de 2021. És important conèixer les pautes per a l'elaboració del projecte, però encara pot ser més important conèixer què funciona en la millora de la convivència. En aquest curs ens endinsarem en el que suposa l'elaboració d'un projecte de convivència de centre partint de la resolució positiva de conflictes, però també dels diferents aspectes que la psicologia com a ciència ens ha demostrat que funcionen: el modelatge, la gestió emocional, la resolució de conflictes, els estils educatius, el coneixement de les etapes del desenvolupament, la gestió del temps, la comunicació no violenta, etcètera. Descobrirem els recursos per a elaborar el projecte de convivència descobrint-nos a nosaltres mateixos/es aprenent els recursos i eines necessàries per a la seva implementació real amb exemples pràctics i amb sessions vivencials. 

Objectius

 • Conèixer les evidències en la millora educativa de la convivència. 
 • Conèixer els deu punts clau en la convivència de centre.
 • Identificar la importància de l'autodescoberta personal amb la convivència de centre.
 • Disposar d'orientacions i eines per elaborar el projecte de convivència dins el marc del Projecte Educatiu de Centre, com a eina de millora del clima escolar i l'èxit educatiu. 
 • Conèixer exemples d'èxit.
 • Conèixer les orientacions i els protocols que faciliten la resolució positiva de conflictes. 
 • Reflexionar sobre el marc organitzatiu que doni sentit a les actuacions i als processos que es duen a terme en els centres per a la millora de la convivència. 

Continguts

 • Introducció.
 • El projecte de convivència de centre: de la normativa a la realitat.
 • Prevenció, intervenció i organització.   
 • Coeducació. 
 • Deu aspectes clau en la convivència del centre.
  • Gestió del temps educatiu.
  • Acceptació positiva incondicional.
  • Estils educatius.
  • Comunicació no violenta.
  • Estils de resolució de conflictes.
  • El modelatge.
  • Conèixer les etapes del desenvolupament.
  • Conèixer les persones.
  • La gestió emocional.
  • Com estic jo? 
 • La mediació escolar.
 • La cultura de la pau i la no-violència.
 • Conclusió global.

Metodologia
La metodologia implica sessions telemàtiques síncrones (2 hores de durada) en les quals es treballaran diferents apartats de manera molt vivencial, partint d'un mateix, d'una manera totalment respectuosa. S'aportaran exemples pràctics que puguin facilitar eines per a la implementació del projecte de convivència de centre. Les sessions de treball virtual impliquen l'aplicació de recursos i experiències, reals o simulades, per a la implementació de l'esmentat pla. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. Es demanarà el lliurament d’un projecte final amb el recull dels aspectes treballats que impliquen l'aplicació de recursos i experiències, reals o simulades, per a la implementació d’un pla de convivència.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.