Recursos i estratègies per a intervenir sobre l'ús del català als centres de secundària

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques síncrones
Adreçat a: professorat de secundària, assesors LIC, promotors i dinamitzadors lingüístics
Durada: 30 hores (18 hores en sessions telemàtiques síncrones + 12 hores de treball autònom)
Calendari: del 13 d'octubre de 2021 al 3 de maig de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 19 i 26 d'octubre; 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2021 i 22 de març de 2022 de 17:00 a 18.30 h; 11 de gener, 29 de març i 26 d'abril de 2022 de 17:00 a 19:00 h
Professorat: Marina Solís Obiols
Preu: 110 €

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
Creus que la presència del català al teu centre va de baixa? T'agradaria començar a capgirar-hi la situació de la llengua, però no saps com fer-ho? Aquest curs s'adreça principalment als docents de llengua catalana i literatura i també d'altres àmbits, interessats per la situació de la llengua catalana al seu centre, i que no disposa, però, de recursos i estratègies per introduir-hi canvis, sia entre l'alumnat, el professorat, les famílies i/o el PAS. Així, l'objectiu del curs és formar, d'una banda, aquests docents en sociolingüística aplicada, planificació lingüística i ecologia de les llengües, i de l'altra, assessorar-los sobre recursos i estratègies d'intervenció segons la realitat sociolingüística del centre i de la comunitat educativa en què es trobin per introduir-hi canvis lingüístics.  

Objectius

 • Conèixer els principals aspectes teòrics i pràctics que sustenten la planificació i la contraplanificació lingüístiques, així com l'ecologia de les llengües.
 • Adquirir eines, recursos i estratègies per a la intervenció sobre el canvi lingüístic en l'àmbit educatiu.
 • Dissenyar un pla per a la intervenció sobre l'ús del català quant a un dels grups de la pròpia o d'una altra comunitat educativa. 
 • Presentar i analitzar experiències reals. 

Continguts

 • Bloc I. 
  • L'ecologia de les llengües.
  • Situació sociolingüística en l'àmbit educatiu de secundària a Catalunya.
 • Bloc II.
  • Sociolingüística aplicada. 
  • Planificació lingüística: tipus i orientacions.
  • Contraplanificació lingüística. 
 • Bloc III.
  • Ordenament juridicolingüístic en l'àmbit educatiu.
 • Bloc IV.
  • Repositori de recursos sociolingüístics.
 • Bloc V.
  • Objectius, elements i fases de la planificació lingüística. Disseny d'una proposta en l'àmbit educatiu.
  • Posada en comú de la proposta dissenyada. Dificultats, propostes de solució i millora.  
 • Bloc VI.
  • Seguiment del pla per intervenir sobre l'ús del català en un grup diana en l'àmbit educatiu. 
  • Posada en comú del seguiment de la proposta dissenyada. Dificultats, propostes de solució i millora. 
 • Bloc VII.
  • Posada en comú dels resultats obtinguts de la intervenció planificada sobre l'ús del català.

Metodologia
Comentarem algunes lectures i pràctiques especialment d'ecologia de les llengües i de  planificació lingüística per establir uns aspectes clau a tenir en compte en el plantejament dels continguts a l'aula. Les sessions seran participatives i s'aprofitaran per plantejar experiències, si s'escau, i per compartir dubtes i idees. Pretenem que les sessions esdevinguin un espai d'intercanvi de les experiències, tant pel que fa al disseny, la implementació, el seguiment i els resultats de cada proposta d'intervenció lingüística. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. També es demanarà la lectura d'alguns articles o capítols de publicacions, sobretot d'ecologia de les llengües i de planificació lingüística, el disseny d'una proposta de pla d'intervenció lingüística a partir de la reflexió sobre les lectures i les pràctiques comentades i el disseny d'una proposta de pla d'intervenció lingüística a partir de la reflexió sobre les lectures i les pràctiques comentades. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.