Llegir i escriure a educació infantil i a cicle inicial

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques sincròniques 
Adreçat a: mestres i altres professionals de l'educació interessats en el procés d'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura que estiguin en contacte amb infants tant d'educació infantil com de primer, segon i tercer de primària.
Durada: 30 hores (18 hores en sessions telemàtiques + 12 hores de treball autònom)
Calendari: del 14 d'octubre de 2021 al 24 de març de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 21 d'octubre, 18 de novembre i 2 de desembre del 2021; 20 de gener, 17 de febrer i 17 de març del 2022. De 17:30 a 20:30 hores.
Professorat: Montserrat Fons Esteve i Rosa Gil Juan
Preu: 110 €

Places exhaurides

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
Llegir i escriure són activitats intel·lectuals complexes. El procés d'aprenentatge no és senzill i és necessàriament llarg. Nosaltres entenem, tal com diu Emilia Ferreire, que Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa, i enfoquem l'acompanyament d'aquest aprenentatge posant especial atenció en entendre com viuen els infants descobrint el funcionament del codi. Sabem que aquest acompanyament pren un camí o altre en funció d'allò que el mestre pensa que és llegir i escriure bé i en funció del que pensa sobre com aprenen els infants.
En aquest curs debatrem sobre què vol dir i llegir escriure a les portes de l'any 2022 i sobre el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura des del punt de vista socioconstruccionista. 
Posarem en qüestió algunes de les creences populars sobre com s'aprèn a llegir i a escriure, buscant respostes a interrogants com els que segueixen a continuació i els que aportin les persones inscrites al curs: primer s'han d'ensenyar les lletres, després ja vindrà la comprensió? Quan passen a primer no cal que sàpiguen llegir, però han de conèixer els noms i els sons de les lletres? És millor ensenyar les lletres pel seu nom o pel seu so? La còpia i els dictats van bé per aprendre a escriure? Quina lletra hem d'ensenyar? És diferent la lletra que hem d'ensenyar? És diferent el tipus de lletra per llegir de la d'escriure? Com més aviat comencin a llegir i a escriure, millor?
Partirem de l'anàlisi de les activitats que les persones participants del curs duen a terme a les seves escoles, per tal de compartir idees, inquietuds i fonamentar els reptes que planteja el dia a dia escolar. 

Objectius 

 • Desenvolupar estratègies de reconceptualització de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des del punt de vista socioconstructivista per adequar cada vegada més les pràctiques a les concepcions científiques.  
 • Crear harmonia entre les diferents activitats que es desenvolupen al llarg del dia a l’escola relacionades amb l’aprendre a llegir i a escriure. 
 • Aprofundir en la interacció mestre-alumnes per tal de garantir un aprenentatge de qualitat que acompanyi el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i al mateix temps fomenti l’autonomia de l’aprenent. 

Continguts 

 • La perspectiva constructivista de l'aprenentatge i la crisi dels mètodes tradicionals per ensenyar a llegir i a escriure. 
 • Què és llegir? Etapes del procés lector. 
 • Què és escriure? Etapes del descobriment del principi alfabètic. 
 • La interacció i l’acompanyament com a font d'aprenentatge. 
 • Les dificultats d’aquest aprenentatge. 

Metodologia
S'establiran diferents dinàmiques per compartir les aportacions teòriques-pràctiques amb debats de grup, per tal d'aprofundir en aquells aspectes que més interessin al grup de persones inscrites. Les sessions es basaran en l'anàlisi de les activitats que les persones assistents al curs exerceixen a les seves escoles i en diverses situacions (espais, projectes, vida de l'aula, biblioteca, etc.) per acompanyar els infants en el seu procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, a fi de teixir complicitats sòlides entre la teoria i la pràctica. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. S'espera, per tant, que les persones participants: 

 • Col·laborin activament en els debats i dinàmiques plantejades a les sessions.
 • Exposin experiències de situacions d'ensenyament i aprenentatge documentades (fotos, filmacions, produccions infantils) al grup per a ser analitzades.   
 • Elaborin una reflexió escrita fonamentada sobre la seva experiència docent en ensenyar a llegir i a escriure.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.