Eines de Google Workspaces per a l'aula: ofimàtica, aula virtual, formularis...

Informacions del curs

Modalitat: en línia
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius
Durada: 30 hores
Calendari: del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022
Professorat: Francesc Roig Adell
Preu: 110 €

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques sincròniques. S'ha de tenir en compte que aquestes sessions són essencials i rellevants per poder seguir aquest curs.

Presentació 
Les eines digitals compartides, com ara el Google Workspaces (un servei de Google que proporciona diversos productes o aplicacions: correu, documents, presentacions sota un domini personalitzat) són actualment el dia a dia de la nostra feina. La tradició dona lloc a les múltiples xarxes d'informació entre profesorat i alumnat. En aquests moments les plataformes amb diverses aplicacions del sector educatiu són l'avantguarda de les TIC en un centre, sigui de primària o de secundària. La majoria de centres educatius tenen G-Suite com a plataforma missatgera i de treball cooperatiu entre professorat, alumnat i centre. Tenen moltíssimes utilitats i en aquest curs les descobrirem junts. Amb aquesta formació hem de ser capaços de poder augmentar la nostra eficiència, aconseguir una major participació de l'alumnat i la col·laboració en línia de tot el centre. Aquest curs va dirigit a tots aquells que volen aconseguir més rendiment amb les eines digitals que proporciona Google. 

Objectius

 • Compartir el nostre treball amb altres docents, alumnes i la comunitat educativa.  
 • Crear i gestionar la nostra aula virtual amb Classroom, una aplicació que ens permet simplificar les funcions del docent, distribuint les tasques així com avaluar-les.
 • Crear tasques competencials dins una EVA (entorn virtual d'aprenentatge) amb exemples pràctics i fàcils. 
 • Conèixer totes les possibles utilitats del Classroom.  
 • Pensar els diferents usos del Google Workspaces, observant aquelles necessitats digitals del dia a dia d'un docent i aplicant el programari necessari en cada ús.  
 • Generar nous reptes en les nostres classes diàries. 

Continguts

 • Presentació del curs al Moodle de la UAB.
 • Migració amb el correu XTEC a l'aula model Classroom (aula virtual). Utilitzarem el correu XTEC.
 • Observació de les aplicacions del G-Suite: full de càlcul, presentacions, documents, formularis, aula virtual, Web/blog, contactes, mail... el concepte bàsic del treball compartit. 
 • Drive: com crear el nostre centre de treball d'arxius.
 • Ús de les aplicacions ofimàtiques de Google: diapositives, fulls de càlcul i documents. Possibles complements que ens fan més fàcil la feina i la creació de tasques competencials.  
 • Google Classroom: practicar i estimular l'aprenentatge actiu publicant tasques, lectures o vídeos. Saber controlar si han acabat els alumnes, en quina situació es troben i connectar-se directament amb els pares o tutors. 
 • L'agenda: compartir el calendari i veure com surten les nostres proposicions automàticament. 
 • El correu: crear grups de treball i enviar correus de forma massiva. Incorporar arxius per millorar l'aprenentatge. 
 • Sites: de la creació d'una pàgina web a la reflexió metacognitiva o blog personal o de cicle.
 • Altres aplicacions que ens ajudaran a millorar la nostra aula: formularis, YouTube...

Metodologia
 Aquesta formació és totalment pràctica i de modalitat virtual, amb diferents sessions organitzades amb blocs temàtics orientats a l'aplicació principal. Són els següents:

 • Bloc 1: Classroom o aula virtual.
 • Bloc 2: Drive, unitat d'emmagatzematge.
 • Bloc 3: paquet ofimàtic de Google: documents, presentacions...
 • Bloc 4: aplicacions Google: calendari, formularis, sites...
 • Bloc 5: repte final.

Compartirem totes les activitats pràctiques del Classroom amb videoconferències múltiples (Google Meet). Cal tenir present que és una activitat que té com a finalitat consolidar i compartir tot allò que s'haurà fet de forma individual. Durant el curs i en la finalització de cada bloc temàtic, es proposa de realitzar de forma visual un resum d'autoaprenentatge amb l'aplicació FlipGrid, una aplicació de tercers connectada amb Classroom i amb els diferents serveis del G-Suite. La participació activa en el Classroom del curs i les videoconferències són l'eina de transmissió de coneixement i en aquest curs les fomentarem, per tal d'assolir els objectius establerts. 

Horaris de connexió sincrònica: 19 de febrer, 5 i 19 de març i 2 d'abril, de 9 a 10 h.

Observacions
Cal disposar d'ordinador o tauleta amb connexió a Internet i la darrera versió del sistema operatiu per poder dur a terme les conferències múltiples. Per poder utilitzar el FlipGrid és necessari disposar de càmera i micròfon, també es pot fer servir des del mòbil. Cal disposar d'un compte XTEC. No es necessiten coneixements previs, ja que és un curs de nivell bàsic. 

Avaluació
Els criteris per definir l'aprofitament se centraran en la participació en els diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l'aula o al centre dels continguts treballats. Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final si escau, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU