Disseny de projectes de llengua i literatura a secundària

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques síncrones.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 40 hores (23 hores en sessions telemàtiques + 17 hores de treball autònom).
Calendari: del 13 d'octubre de 2021 al 4 d'abril de 2022.
Horaris de connexió sincrònica: 18 d'octubre de 17:30 a 20:30 h; 8 i 22 de novembre, 13 de desembre i 17 de gener de 17:30 a 20 h; 7 i 21 de febrer de 17:30 a 19:30; 21 i 28 de març de 17:30 a 20:30.
Professorat: Rosalía Delgado Girón i Teresa Verdaguer Autonell.
Preu: 145 €.

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
Estàs començant i vols un acompanyament per muntar les teves classes de llengua? Fa anys que fas classes i voldries canviar una mica el plantejament dels continguts de llengua i literatura? Et preocupa com acompanyar els aprenentatges lingüístics en el marc globalitzat per projectes? Aquest curs s'adreça principalment als docents de llengua i literatura catalanes i castellanes que volen implementar un enfocament més competencial sense perdre el rigor de la matèria. També pot ser útil al professorat d'altres àrees. L'objectiu del curs és portar a l'aula -o preparar- una proposta nova dels continguts de sempre elaborada al llarg del curs i fonamentada en una breu introducció teòrica sobre la didàctica de la matèria.
També s'ofereix assessorament a docents que han fet aquest curs i volen continuar avançant en aquest tipus de pràctiques educatives.

Objectius

 • Acompanyar en el plantejament competencial dels continguts de llengua i literatura.
 • Conèixer els principis del treball per seqüències didàctiques i com poden ser útils per desenvolupar els coneixements de llengua i literatura en el treball globalitzat per projectes.
 • Presentar propostes i referents de treballs de llengua i literatura plantejades des de nous enfocaments.

Continguts

 • Com s'aprèn llengua i literatura? Bases de les Seqüències Didàctiques (SD).
 • Llibres de text, programació i currículum. L'avaluació del treball. Disseny d'una proposta (I).
 • Posada en comú de les SD dissenyades. Dificultats, propostes de solució i millora. 
 • Models de les SD de llengua i de les de literatura. Seguiment de les SD implementats.
 • Posada en comú dels resultats de la posada en pràctica de les SD amb evidències.
 • Síntesi.

Metodologia
Comentarem algunes lectures i pràctiques de didàctica de la llengua i de la literatura per establir uns aspectes clau a tenir en compte en el plantejament dels continguts a l'aula. Les sessions seran participatives i s'aprofitaran per dissenyar experiències per portar a l'aula i per compartir dubtes i idees. Pretenem que les sessions esdevinguin un espai d'intercanvi de les experiències d'aula. 
També es poden organitzar sessions per compartir i assessorar en dificultats o reptes/objectius concrets que estiguin experimentant els docents a les seves aules amb els reptes/objectius concrets que estiguin experimentant els docents a les seves aules amb la matèria i les seves propostes. 

Avaluació
Es demanarà:

 • La lectura i comentari d'alguns articles o capítols de publicacions de didàctica.
 • El disseny d'una proposta didàctica de la matèria aplicant els criteris elaborats a partir de la reflexió sobre les lectures i les pràctiques comentades.
 • La posada en comú de l'experiència de la pràctica a l'aula de la proposta dissenyada (amb evidències).

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.