De la idea escrita a l'editatge d'un vídeo que agradi

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques síncrones.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius i monitors d'activitats extraescolars
Durada: 30 hores (18 hores en sessions telemàtiques síncrones + 12 hores de treball autònom).
Calendari: del 15 de febrer al 29 de març de 2022.
Horaris de connexió sincrònica: 15 i 22 de febrer; 1, 8, 15 i 22 de març, de 17:30 a 20:00 h; 29 de març de 2022, de 17:00 a 20:00 hores.
Professorat: Pere Arcas i Blanch.
Preu: 110 €.

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

 

Presentació 
El curs mostrarà els passos que calen per fer una producció audiovisual amb els criteris propis dels professionals. No cal experiència prèvia, només curiositat per descobrir com expressar-nos amb una càmera, un micròfon i un programa d'editatge. 

Objectius

 • Adquirir criteri per fer vídeos efectius per a la divulgació de continguts de les matèries curriculars. 
 • Conèixer el procés de producció d'un vídeo en la seva globalitat per adquirir bon criteri a l'hora de dissenyar projectes educatius basats en l'activitat audiovisual.
 • Entendre la producció audiovisual com un procés global en què la preparació abans dels rodatges és tan important com el rodatge o l'editatge.
 • Conèixer recursos digitals essencials en la producció d'un vídeo i aprendre a utilitzar-los.
 • Aprendre a treballar un editor professional, en aquest cas DaVinci Resolve, per poder incorporar les possibilitats d'un editor d'aquestes característiques als nostres vídeos. 

Continguts

 • Imaginar el relat: la preproducció. 
  • Principis bàsics de la producció audiovisual.
  • Les errades més habituals en fer un vídeo.
  • Guió i storyboard.
 • Crear imatges i sons: el rodatge. 
  • Localitzar els espais de rodatge.
  • El llenguatge de la càmera.
  • Captació del so i de la llum.
 • Donar forma al relat: la postproducció. 
  • Capturar imatges de pantalla.
  • Creació de grafismes.
  • Editatge del vídeo (edició per tall i multi càmera, efectes i transicions, nocions bàsiques de tractament del color). 
 • Recursos gratuïts per a tot el procés.
  • Editors de vídeo i d'àudio.
  • Bancs d'imatges, fotos, músiques i efectes sonors.
  • Editors gràfics per a títols i infografies.

Metodologia
El curs, de 30 hores, combinarà les set sessions teòriques virtuals (18 hores síncrones) amb la pràctica individual (12 hores de treball autònom). Les sessions virtuals aportaran, de forma esglaonada, els coneixements necessaris per avançar en el treball final. L’objectiu és acabar el curs amb un vídeo editat de creació pròpia per ser comentat amb el grup i amb retroacció personalitzada per part del professor. 

Observacions
Les sessions de formació en editatge de vídeo les farem amb el programa DaVinci Resolve 17 en la seva versió gratuïta. Aquest programa necessita un ordinador amb les especificitats següents:

 • Sistema operatiu: Windows 10 | macOS 10.14.6 o posterior | Linux CentOS 7.3.
 • GPU: AMD, NVIDIA o CUDA | 2 GB o més.
 • RAM: 16 GB o més.
 • SSD: 512 GB o més.

En cas que no es disposi d'un ordinador amb aquestes característiques, es pot seguir el curs amb altres editors que segueixin la mateixa lògica d'editatge. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU