Ambients d'aprenentatge

Informacions del curs

Modalitat: en línia
Adreçat a: professorat d'educació infantil i d'educació primària
Durada: 30 hores
Calendari: del 14 de febrer al 13 de maig de 2022
Professorat: Queralt Francisco Castilla
Preu: 110 €

Places exhaurides

**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques sincròniques. S'ha de tenir en compte que aquestes sessions són essencials i rellevants per poder seguir aquest curs.

Presentació 
En aquesta formació ens acostarem a la metodologia d'ambients d'aprenentatge fent un camí des de les bases psicopedagògiques que els fonamenten fins a l'aplicació a l'aula, passant pel paper del docent i l'avaluació. Donarem les pautes necessàries perquè aquesta metodologia segueixi una mateixa línia des d'I3 fins a 6è de primària tenint en compte l'evolució madurativa dels infants. Reflexionarem al voltant del concepte d'infant dins l'escola que pretén innovar o transformar-se. 

Objectius

 • Oferir noves mirades metodològiques.
 • Conèixer les bases psicopedagògiques dels ambients d'aprenentatge.
 • Què i com es treballa en els ambients d'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el paper del docent com a acompanyant.
 • Conèixer les possibilitats d'organització: agrupaments, horaris, possibilitats.
 • Acostar-se a l'avaluació tant de l'infant com del docent.

Continguts

 • Concepte o imatge d'infant.
 • L'autoavaluació inicial del docent com a punt de partida. 
 • Bases teòriques de l'aprenentatge per ambients. Què són els ambients d'aprenentatge?
 • Diferències entre ambients, racons, espais i tallers. 
 • Gradació dels ambients des d'I3 fins a 6è tenint en compte el procés evolutiu dels infants.

Metodologia
Es combinaran explicacions teòriques per part de la formadora amb exemples de diferents escoles que han viscut aquesta transformació metodològica. També es realitzaran activitats i dinàmiques per part de les persones inscrites per tal d'obrir o canviar la mirada cap a l'infant tot experimentant el que s'està vivint a la formació. Es proporcionaran estratègies per a poder realitzar aquest acompanyament a l'aula. 

Horaris de connexió sincrònica: 3 i 17 de març, 7 i 28 d'abril i 12 de maig de 2022. De 17:00 a 18:30 hores. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. Caldrà realitzar unes tasques a cada un dels mòduls.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final si escau, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.