El rap i la glosa a l'aula. Oportunitats de l'ecofuncionalisme a l'aula

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual 
Adreçat a: professorat d'educació primària, d'educació secundària i de cicles formatius
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 15 de juliol de 2021
Professorat: Caterina Canyelles i Pau Llonch 
Preu: 110 € 

Aquest curs inclou a la seva programació sessions sincròniques. S'ha de tenir en compte que aquestes sessions són essencials i rellevants per poder seguir aquest curs. 

Inscripció tancada

Presentació
Aquesta formació planteja un espai d'aprenentatge i diàleg crític profund sobre les potencialitats educatives de la glosa i del rap a l'aula. Ambdós treballen l'expressió oral, el vocabulari, el treball poètic, les vivències positives envers la llengua, el cant solista, la valoració del cant, la interpretació vocal, l'expressivitat, l'elaboració i síntesi d'idees, la cohesió social, les relacions interpersonals, la construcció de pensament crític i del pla de futur, etc. Permeten articular, en definitiva, el projecte al voltant d'un centre d'interès crític: la igualtat de gènere, la lluita contra el racisme o el feixisme. Amb aquest curs pretenem que les persones inscrites aprenguin a traslladar totes aquestes potencialitats a l'aula a través de formadors que han desenvolupat moltes activitats d'aquesta mena als centres. 

Objectius

 • Conèixer els diferents principis de l'ecofuncionalisme en l'educació i la seva relació amb els projectes creatius a l'aula com el rap i la glosa.  
 • Conèixer les principals característiques del rap i la glosa, fent servir les eines expressives i artístiques d'aquestes manifestacions artístiques per desenvolupar i expressar el pensament crític. 
 • Desenvolupar un treball competencial en diferents àmbits: recerca històrica (la cançó improvisada al món); tutoria, història, ètica i ciutadania. 
 • Desenvolupar l'expressió a través de la veu, les arts i l'escena. 

Continguts

 • El rap com a psicotècnia dels sentiments. L'art i la catarsi a l'escola. 
 • Principis de l'ecofuncionalisme. 
 • Breu introducció a la història del moviment hip-hop i el rap. Context social i cultural. 
 • Contextualització i usos socials de la cançó improvisada. Estructura rítmica. Estructura mètrica. Rima. Flow. 
 • Melodies usades i determinació de la mètrica. 
 • Elements d'anàlisi del vers i la rima com a base per assolir recursos i destresa. 
 • Glosa, rap i creativitat. Recursos literaris, discursius, creatius i comunicatius. 
 • Concepció i/o improvisació d'una cançó sobre una base instrumental aplicant alguns dels recursos estudiats. 

Metodologia
La metodologia d'aula que es proposa es basa en la pràctica. Concebem els nostres tallers com un programa de construcció funcional que és coherent amb la tesi vygotskiana segons la qual l'ensenyament únicament és vàlid quan precedeix el desenvolupament. Els tallers que portem als centres, sobretot si tenen un impacte en el temps més extens que la d'un tastet puntual, es dissenyen com a activitats de mediació planificada que es van articulant en una dinàmica d'aprenentatge més complexa i, en aquest sentit, no se centren només en els coneixements o continguts en si mateixos. La mateixa metodologia serà emprada en aquesta formació de les persones inscrites. Per fer-ho, ens guiem pels principis pel desenvolupament i l'educació des de la perspectiva funcional-cultural sintetitzats per Pablo del Río i Amelia Álvarez. 

Horaris de connexió sincrònica: 2,5,7,9,12 i 14 de juliol de 11:30 a 13:30.

Avaluació 
L'avaluació mesura: l'eficiència i la qualitat de la comunicació; la capacitat d'adaptació a diferents contextos, registres i tipologies de discurs; la participació, la capacitat de síntesi i d'estructurar un discurs amb coherència i la capacitat catàrtica. 

Certificació 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d'haver superat el 100% d'activitats plantejades, és a dir, la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.