El projecte Ciències 12-15: per un aprenentatge competent i motivat

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: semipresencial amb sessions telemàtiques 
Adreçat a: professorat d'educació secundària
Calendari: 12 al 16 de juliol
Horari: 10 a 13 hores
Duració: 20 hores (15 hores de docència + 5 de treball autònom)
Professorat: Tomàs Aguilera Juan, Joan Aliberas Maymi, Conxita Calvo Lomero, Gemma García Cáceres, Mercè Guerrero Sala, Fina Guitart Mas i Mercè Izquierdo Aymerich
Preu: 65 €

Places exhaurides

Inscripció tancada

Presentació
Presentem un projecte curricular per a l'ESO fonamentat en aportacions de la recerca didàctica de les ciències, fruit de la col·laboració entre el Departament d'Educació, la Universitat Autònoma de Barcelona i un grup de professors de ciències en actiu. Està pensat per activar el raonament de sentit comú i les emocions de l'alumnat i així estimular el seu aprenentatge de les ciències i la seva motivació intrínseca.

Objectius
Al final de cada curs, cada persona inscrita hauria de:

  • Conèixer el projecte didàctic de ciència per a tothom amb el qual, sigui a l'aula o al laboratori, s'experimenta, es discuteix, s'argumenta o s'introdueixen llenguatges científics. Per tant, es vol dur a terme l'activitat científica amb sentit per a l'alumnat i a partir de les seves capacitats.
  • Adonar-se de la complexitat del procés de modelització, inclòs el paper que hi tenen les emocions, i de com el professorat pot ajudar l'alumnat de forma efectiva en aquest procés.
  • Comprendre que l'èxit de la implantació del projecte a l'aula comporta assumir una forma de relació amb el coneixement clarament diferent de l'habitual i que això condueix a noves formes més atractives i efectives de realitzar les classes.
  • Portar, si es desitja, el projecte a les seves classes, ja que és obert, compta amb el suport del Departament d'Educació i de la UAB, i el volem anar enriquint a partir de la seva aplicació en els centres i de l'avaluació dels resultats que s'hi obtenen. 

Continguts
Presentarem la proposta curricular del projecte Competències de pensament científic per a l'ESO que abreujadament anomenem Ciències 12-15. Cobreix de primer a tercer de l'ESO i consta de 9 unitats que estaran a l'abast de les persones inscrites:

  • Mostrarem com posem a l'abast de l'alumnat la modelització de situacions contextualitzades i el seu funcionament cognitiu i emocional.
  • Subratllarem l'aposta per fer dialogar les diferents disciplines científiques (transdisciplinarietat) per construir amb l'alumnat una comprensió integrada del món, potenciant el treball conjunt, tan enriquidor, dels professors de diferents disciplines.
  • Posarem exemples de com treballem competencialment la construcció dels grans models científics escolars, la introducció progressiva dels llenguatges científics i la realització d'observacions i experiments.
  • Tractarem la utilització d'instruments i l'organització de l'aula. També ens centrarem en les discussions basades en arguments i alguns debats sobre temes d'interès científic i social.
  • Donarem exemples d'activitats competencials que permeten avaluar el progrés de l'alumnat.
  • Evidenciarem la compatibilitat d'aquest material amb el treball per projectes mentre alhora assegurem els aprenentatges bàsics de les ciències. 

Metodologia
A part de la presentació del curs i dels debats finals, a cada sessió presentarem dues unitats del projecte i les discutirem. Es complementaran amb aspectes didàctics transversals (treball cooperatiu, projectes, modelització, avaluació...). També hi haurà temps de treball personal per anar elaborant una tasca individual com a aplicació pràctica del que es va exposant i discutint. 

Avaluació 
Es tindrà en compte tant la participació en les sessions i els debats com la qualitat de les tasques que es proposaran. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.