Art i compromís. Educació artística i cultura de pau

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: semipresencial
Adreçat a: professorat d'educació secundària, professorat de cicles formatius i professionals de l'educació en el lleure
Calendari: 12 al 16 de juliol
Horari: 10 a 13 hores
Duració: 20 hores (15 hores de docència + 5 de treball autònom)
Professorat: Joana Bou, Jaume Capdevila, Sandra Figueras, Júlia Lull i Berta Maristany 
Sessions presencials: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Preu: 65 €

Aquest curs inclou sessions presencials que es portaran a terme aplicant les mesures establertes per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19. 

Places exhaurides 

Presentació
Curs destinat a professionals de l'àmbit educatiu o cultural que vulguin treballar l'educació per la pau a través de les arts visuals. La perspectiva multidimensional del curs promou el treball dels conceptes clau de la cultura de pau amb metodologies diverses. Conduiran les sessions persones formadores del món de les arts i de l'educació per la pau amb un enfocament aplicat que doti d'eines als i les participants per elaborar unitats didàctiques que treballin l'educació per a la pau a través de l'art i, en particular, a través de les col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya (lloc on es desenvoluparan les sessions presencials).

Objectius 

 • Treballar aspectes claus de la cultura de pau com són la llibertat d'expressió, el concepte d'espai públic i de memòria, les diferents formes de pau i les diferents nocions de justícia. Tot això d'una manera principalment pràctica i a través de l'experimentació.  
 • Introduir les tècniques pedagògiques i artístiques que permeten treballar a l'aula a través de les arts.
 • Utilitzar l'art i l'expressió creativa com a eina per la reflexió sobre els conflictes i la seva resolució.
 • Desenvolupar eines per a dissenyar unitats didàctiques per a treballar la cultura de pau a través de diverses formes de manifestació artística.
 • Aprendre a treballar el gènere a través de les representacions artístiques de la dona en diverses èpoques.
 • Definir les possibles vies de vinculació curricular dels temes tractats per a cursos d'ESO.
 • Treballar amb metodologies didàctiques de reflexió crítica, socioafectives, de creació plàstica, d'anàlisi d'obres d'art, etc.
 • Visitar i conèixer les obres de la col·lecció del Museu Nacional exposades a les sales com a eina educativa.

Continguts 

 • Sessió 1. Presencial.
  • Educació per la pau i en el conflicte, l'expressió artística com a eina per introduir-los a l'aula.
  • Visita Art i compromís durant la guerra civil, una perspectiva des de la cultura de la pau a la col·lecció d'art modern.
 • Sessió 2. Virtual.
  • Dones, memòria i lluita a partir de les col·leccions d'art modern del Museu Nacional.
  • Taller sobre els rols de les dones representades i la perspectiva de gènere.
 • Sessió 3. Presencial.
  • Transformació de conflictes.
  • Pau positiva i pau negativa.
  • Justícia restaurativa i justícia transicional.
  • Com materialitzar un cercle restauratiu a través de l'art?
 • Sessió 4. Virtual.
  • L'humor gràfic com a eina per la transformació dels conflictes.
  • Construcció de la imatge de l'enemic.
 • Sessió 5. Presencial.
  • Espai públic i llibertat d'expressió.
  • Anàlisi i reflexió sobre l'espai públic a través de les imatges que s'hi mostren i taller amb la muralista i artista urbana Andrea Michaelsson-BTOY.
  • Conclusions del curs i tancament. 

Metodologia
La metodologia de formació inclourà formes d'aprenentatge principalment cognitiu, formes d'aprenentatge sociocrítiques, socioafectives, creatives i de caràcter vivencial. Moltes de les sessions comptaran amb dinàmiques i activitats destinades a l'experimentació amb el llenguatge visual i plàstic com a eina per a l'aprenentatge i per a la reflexió crítica sobre la societat. L'enfocament metodològic del curs és aplicat i té com a objectiu transversal la transferència de les eines i conceptes treballats a la pràctica educativa dels professionals de l'educació. 

Avaluació 
Participació activa a les propostes del curs, treball creatiu lliure que es presentarà a la darrera sessió i qüestionari final. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió sincrònica i presencial, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.