Això no va de llibres

Ficció digital infantil i juvenil a la biblioteca de centre i a l'aula

Modalitat: virtual
Adreçat a: professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària i de cicles formatius
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 15 de juliol de 2021
Professorat: Lucas Ramada Prieto 
Preu: 110 €

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i hores establertes per a les sessions. 

Inscripció tancada

Presentació
Mentre que el 78% de la població en edat d'escolarització obligatòria consumeix regularment formes digitals de ficció, aquest camp de la cultura contemporània és un espai desconegut per les institucions educatives i per a la majoria dels docents. Per aquest motiu, proposem aquest curs perquè el professorat vegi les possibilitats comunicatives que aquesta mena d'obres presenta a l'hora d'oferir educació literària a l'alumnat. A partir d'això, busquem que les persones inscrites adquireixin tot un seguit d'eines crítiques amb les quals poden valorar críticament les obres, seleccionar-les segons els seus contextos educatius i també començar a pensar maneres d'introduir-les a l'aula i a les biblioteques del centres.

Objectius

 • Entendre els elements que defineixen i caracteritzen la ficció digital infantil i juvenil.
 • Comprendre els espais de circulació de les noves formes digitals per poder accedir-hi de manera autònoma.
 • Comprendre les relacions de la ficció digital amb la resta d'esferes culturals amb les quals es relaciona artísticament.
 • Desenvolupar mecanismes de discussió, valoració i interpretació respecte a la ficció digital infantil i juvenil.

Continguts

 • Si això no va de llibres, de què va? Les propietats que defineixen la ficció digital infantil i juvenil.
 • El nou circuit digital. On i com es troben les obres de qualitat?
 • Tot hi té sentit: la importància dels objectes virtuals en les obres digitals.
 • Mil maneres de parlar. L'ecosistema multimèdia en la ficció digital: llenguatge escrit, oral, so, imatge, animació...
 • Trencar la línia? Què passa quan els textos deixen d'estar ordenats?
 • Jugar importa? La interactivitat com a forma de comunicar.
 • Com juga qui juga? La recepció de la ficció digital.

Metodologia
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UAB. És, per tant, una anada i tornada constant des de la lectura i el joc de les obres a la discussió i debat sobre aquestes mateixes obres per tal d'interioritzar els conceptes i competències que es tractaran. Tot això sempre des d'un marc teòric per dotar les persones inscrites d'eines de construcció de sentit. 

Horaris de connexió sincrònica: dies 5 i 12 de juliol de 10:30 a 12:30 h.

Avaluació
L'avaluació es farà de manera qualitativa mitjançant un informe final que doni compte de l'avenç comunitari del grup a través d'un formulari que reculli respostes concretes, també de tipus descriptiu, sobre les percepcions individuals de cada assistent.  

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs. 

Perfils professionals 
Aquest curs, en edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil Lectura - Biblioteca.