PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Cursos EILC - Erasmus Intensive Language Courses 11-12 2ª Convocatoria

Cursos EILC - Erasmus Intensive Language Courses 11-12 2ª Convocatoria

Entitat convocant

UAB

Programa

LLP Erasmus

Descripció

Els Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) són cursos especialitzats i intensius de les llengües amb menys difusió i menys ensenyades dels països i regions que participen en el programa sectorial Erasmus del Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). 

Trobareu tota la informació sobre aquests cursos al web de l’OAPEE, l’Agència Nacional Erasmus a Espanya: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html


Els EILC ofereixen als estudiants Erasmus l’oportunitat d’estudiar l’idioma del país d’acollida durant aproximadament un mes, amb l’objectiu de preparar-los per al període de mobilitat Erasmus.
Podran participar-hi els estudiants que gaudeixin durant el mateix curs acadèmic d’una estada del programa de mobilitat Erasmus, en totes dues modalitats: estudis o pràctiques. No obstant això, exceptuant casos excepcionals, aquells estudiants Erasmus, la principal àrea d’estudi dels quals sigui l’idioma del país d’acollida, no podran participar-hi.
Més info al web de la UAB enllaça Mobilitat i intercanvi

Tipus d'ajut

Mobilitat

Places

En funció disponibilitat organitzadors

Import

En funció de la durada del curs, tal i com es detalla al quadre adjunt:
  CÒMPUT DE L'AJUT SUPLEMENTARI EILC 2011-12
mesos 0,5 0,75 1 1,25 1,5
nº setmanes 2 3 4 5 6
nº dies de 10 a 14 de 15 a 21 de 22 a 28 de 29 a 35 de 36 a 42
¤ 150 225 300 375 450

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Per sol·licitar un curs EILC és imprescindible haver estat seleccionat per realitzar una estada Erasmus estudi o Erasmus pràctiques en un país organitzador de cursos EILC

Criteris de selecció

Segons organitzadors

Durada

De 2 a 6 setmanes

Destinació

Per al curs 2011/12 es faran cursos EILC als 25 països següents:

Bèlgica (neerlandès, flamenc), Bulgària (búlgar), Croàcia (croat), Dinamarca (danès), Eslovàquia (eslovac), Eslovènia (eslovè), Estònia (estonià), Finlàndia (finès), Grècia (grec), Hongria (hongarès), Islàndia (islandès), Itàlia (italià), Letònia (letó), Lituània (lituà), Malta (maltès), Noruega (noruec), Països Baixos (neerlandès), Polònia (polonès), Portugal (portuguès), República Txeca (txec), Romania (romanès), Suècia (suec), Suïssa (italià), Turquia (turc) i Xipre (grec).

Data d'inici de sol·licituds

10/10/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/10/2011

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

erasmus@uab.cat

Telèfon

935868499

Web amb més informació

Erasmus Estudi

Resolució

Podreu consultar la resolució de la convocatòria a l'Oficina d'Intercanvis del vostre centre.