SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei de correcció.

Donar suport a la docència, agilitzant la correcció d'exàmens tipus text mitjançant el Reconeixement Òptic de Marques (ROM), que es fa dels fulls d'enquesta pre-definits de que disposa la UAB.

L'alumnat ha de marcar les respostes correctes a les preguntes que li facilita el professorat de l'assignatura matriculada i ha d'identificar el seu examen amb el NIU.

Aquest servei funciona tots del dies laborables, segons el calendari laboral de Barcelona de cada any natural (és a dir, excepte festius i períodes de vances).

 

Requeriments previs a la correcció

 
Documentació
Tarifes

Primers passos abans de corregir:

  • Disposar dels fulls necessaris per fer l’examen (demanar-los a servei.correccio@uab.cat)
  • Recollint-los a l’Administració de l’Edifici D o fent el formulari de transport corresponent per a que se us facin arribar al lloc corresponent del campus
  • CITA PRÈVIA per reservar dia i hora per a corregir els exàmens:

(tipus text amb lectores de reconeixement òptic de marques – ROM)

  • L’alumnat identificarà les seves respostes amb el NIU (Núm. Identificació Universitària)

El dia i hora de la correcció.

  • Portar el full patró comprovat amb les respostes correctes.
  • Portar els fulls d'examen omplerts per l'alumnat.
  • Informar a les persones del Servei de Correcció d’Exàmens dels criteris de la correcció (puntuació de cada pregunta, penalització/no penalització de les respostes incorrectes, permutació de preguntes/grups, ...)

Sempre podeu consultar el Manual del Professorat

Correcció-Guia del professorat