FAS > Cooperació i epd > Àrea de cooperació i epd > Qui som

Des de l'Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament de la FAS promovem l’acció, la formació i la recerca en l’àmbit de la cooperació universitària per al desenvolupament entre la comunitat de la UAB.

Què ens mou:
Per tal d’avançar cap a la superació de les desigualtats i assolir la justícia social, econòmica i ambiental al món, considerem que cal tenir en compte dues línies de treball. D’una banda, conscients que aquest repte depèn d’una transformació profunda de les actuals estructures de poder i de les polítiques que s’estableixen des del Nord global, és imprescindible fomentar el coneixement crític i la conformació d’una ciutadana activa, especialment en el context universitari, que estigui preparada per a reclamar aquests canvis i participar en la construcció de nous models econòmics i de societat més justos, democràtics i sostenibles. D'altra banda, cal continuar potenciant l’educació superior als països empobrits, mitjançant la cooperació i l’enfortiment d’aliances amb universitats i societat civil, perquè aquests actuïn com a protagonistes dels seus propis processos de desenvolupament.

Els nostres objectius:
- Donar suport a les persones que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) perquè participin en projectes i programes de cooperació universitària i educació per al desenvolupament.
- Promoure el coneixement crític entorn a les desigualtats globals, les seves causes i les possibles alternatives, facilitant eines pràctiques d’acció  transformadora.
- Ser el punt de referència de la cooperació a la UAB, tant en relació amb la comunitat universitària com de cara a l'exterior (entitats, administració pública, altres universitats, etc)..
- Col·laborar en la definició, el seguiment i l'avaluació de les estratègies de cooperació i d’educació per al desenvolupament de la UAB.

Què fem:
- Gestió del Fons de Solidaritat de la UAB
- Assessorament en temes de cooperació i educació per al desenvolupament
- Impuls de l’educació per al desenvolupament a nivell curricular a la universitat
- Formació complementària: cursos, jornades, tallers, campanyes, etc.
- Coordinació de programes de voluntariat i acció al campus
- Treball en xarxa amb la UAB i actors del mateix àmbit

On som:
Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament
Adreça electrònica: fas.cooperacio@uab.cat
Telèfon: + 34 93 581 40 41
Adreça: Edifici R (Participació), Plaça Cívica - Campus UAB. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

L'horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 15h a 18h i divendres de 10 a 15h.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats