FAS > Cooperació i epd > Cooperació a la uab > Grups i entitats

Grups de recerca
Dels més de 400 grups de recerca de la UAB, només uns quants treballen en els àmbits de recerca que es vinculen als eixos de la cooperació universitària i de l’educació per al desenvolupament:
 
- Investigacions centrades en estudis dels països empobrits des de qualsevol disciplina científica
- Recerca orientada a investigar les estratègies, les polítiques i els actors de cooperació al desenvolupament.
- Recerca interessada en la concepció i les teories del desenvolupament.
- Recerca orientada a l’anàlisi de conflictes i la construcció de pau
- Recerca en metodologies educatives per al foment d’una ciutadania crítica
- Recerca vinculada a processos de participació ciutadana i a l’estudi dels moviments socials, etc.

Tot seguit es detallen els grups de recerca de la UAB actius en l’àmbit de la recerca aplicada al desenvolupament:
 
-Grup de Recerca Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització - ARAG
-Grup de Recerca Amèrica i Àfrica Llatines - GRAAL
-Grup de Recerca Antropologia i Història de la Construcció d'Identitats Socials i Polítiques – AHCISP (SGR)
-Grup de Recerca Arqueologia de la Gestió dels Recursos Socials i Territori – AGREST (SGR)
-Grup de Recerca Conservació, Etnoecologia i Canvi Global (SGR) 
-Grup de Recerca Economia Ecològica – ECONECOL (SGR)
-Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat
-Grup d’Estudis d'Immigració i Minories Ètniques – GEDIME (SGR)
-Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials - GEPS
-Grup de Recerca Laboratori d'Etnoecologia
-Grup de Recerca Observatori de la Cobertura de Conflictes
-Grup de Recerca Migracions, Educació i Infància - EMIGRA
-Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de Ciències Socials - GRICCS
-Grup de Recerca Patrons d'Aprenentatge i Formació Investigadora a la Universitat - PAFIU
-Grup de Recerca Processos Educatius i d'Antropologia Aplicada a l'Educació - MOSSA
-Grup de Recerca Centre Especial Planta de Tecnologia dels Aliments (SGR)
-Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - GREDICS
-Grup de Recerca Interdisciplinar per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials - GIPE/ PTP
-Grup de Recerca Interdisciplinar de Recerca Històrica, Ambiental i Cultural - GIRHAC
-
Grup de Recerca de Relacions Interculturals i Marginació Social - GRIM
-Grup de Recerca Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient - SAPPO
-Grup de Recerca Sostenibilitat i Prevenció Ambiental – SosteniPrA (SGR)
-Grup d'Estudis sobre Energia, Territori i Societat - GURB (SGR)

Centres i instituts
-Escola de Cultura de Pau
-Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - ICTA 
-Institut de Govern i Polítiques Públiques - IGOP
-Observatori Mediterrani de la Comunicació - OMEC

Col·lectius i entitats
El campus de la UAB, que es caracteritza per tenir un teixit associatiu ampli i divers, acull múltiples col·lectius i entitats amb vinculació a temàtiques de cooperació per al desenvolupament, solidaritat internacional i drets humans. En alguns casos es tracta de col·lectius només de la nostra Universitat i en d’altres d’entitats i moviments catalans o espanyols que han creat un grup actiu a la UAB.

-Ambient Crític
- Amnistia Internacional - UAB
-Col·lectiu d'Estudiants Àrabs (CEA)
-L’Hortet de l’Autònoma
-UNANIMUM
-Veterinaris Sense Fronteres – UAB

Més informació:
Directori de col·lectius de la UAB

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats