FAS > Cooperació i epd > Àrea de cooperació i epd > Projectes propis

Projectes en curs

Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU)

-Àmbit d’actuació: Educació per al Desenvolupament
-Durada: setembre 2013 a agost 2019
-Pressupost: 387.000
-Finançament: Ajuntament de Barcelona, ACCD, FAS i ACUP
-Lloc de realització: campus UAB Bellaterra i Barcelona ciutat
-Descripció: Iniciativa per a promoure la integració d’un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis universitaris. En marxa des del curs 2013-14, el projecte ha afavorit l'articulació d'un conjunt de processos participatius encaminats al disseny i la implementació de fórmules d’abordatge curricular de l'EpD a la UAB i a nivell d’universitats públiques catalanes. Es duu a terme mitjançant una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, entitats, i altres agents amb competències universitàries.

 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats