PBeques.Popup.Loading

Convocatòria per a la concessió d'una menció cap a l'excel·lència als programes de doctorat de les universitats espanyoles

Entitat convocant

Ministerio de Educación

Descripció

Establir un procediment per tal d'atorgar una Menció cap a l'Excel·lència, que expressi el reconeixement a la solvència cientifico-tècnica i formadora dels programes de doctorat de les universitats espanyoles, així com la dels grups d'investigació o departaments que s'encarreguen de la formació de doctors.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Destinataris

PDI

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Programes de doctorat de les universitats espanyoles que s'imparteixen en territori espanyol en el curs acadèmic 2010-2011, que hagin estat verificats pel Consejo de Universidades i autoritzats per la Generalitat, tal com estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

Criteris de selecció

El procés d'avaluació de les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria correspondrà a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de la convocatòria.

Condicions

El seguiment dels programes que obtinguin la Menció el durà a terme l'ANECA per cada curs acadèmic i el seu objectiu serà controlar l'oferta anual, assegurant que no varien les condicions per les quals es va atorgar. 

Durada

Cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/01/2011

Data d'inici de sol·licituds

20/01/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

03/03/2011

Documentació

Es sol·licitarà informació específica dels resultats del programa de doctorat que es complimentarà a l'aplicatiu informàtic que estarà a disposició dels sol·licitants i que s'adjuntarà en el moment de confirmar la sol·licitud telemàtica.

Els programes conjunts, amb la participació de més d'una universitat, hauran d'aportar la còpia electrònica del conveni específic que estableix el grau de col·laboració entre les universitats participants en el programa de doctorat. 

Observacions

Per a més informació sobre el sistema d'avaluació per aquesta convocatòria consulteu la pàgina web de l'ANECA 

Correu electrònic

mencion.excelencia@educacion.es

Telèfon

91 745 92 03

Web amb més informació

Ministerio de Educación

Preguntes freqüents

Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.
ERROR: FENIX id has not the expected format 1302503576130

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria