PBeques.Popup.Loading

Convocatòria ICREA Acadèmia 2015 : ICREA Acadèmia 2015

Entitat convocant

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Programa

Programa ICREA ACADÈMIA 2015

Àrea temàtica

Biociències
Ciències
Arts i Humanitats
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Destinataris

Investigadors
PDI
Postdoctorals

Requeriments

Pot participar en el Programa el personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya, que a 5 d'octubre de 2015 (termini per presentar-se a aquesta convocatòria), reuneixi els següents requisits: 1. Estar en possessió del títol de doctor/a; 2. Tenir una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de Catalunya; 3. Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera regular. Tot i que no hi ha un límit explícit en l'edat dels candidats/es, cal que es trobin en una fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat en els propers cinc anys. Els/Les professors/es que ja gaudeixen d'un premi ICREA Acadèmia no es poden presentar a aquesta convocatòria. Es podran presentar a aquella convocatòria que permeti concatenar temporalment amb el premi que ja tenen, però no abans. No podran concórrer a aquesta convocatòria els candidats de l'edició 2014 que van ser notificats per ICREA en aquest sentit com a conseqüència del resultat de la seva avaluació pel comitè

Informació addicional

Es convoca el Programa ICREA Acadèmia amb la finalitat d'incentivar i recompensar l'excel·lència investigadora dels catedràtics/ques i professors/es titulars funcionaris/es i dels catedràtics/ques i professors/es agregats/des contractats/des amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d'un programa d'intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari esmentat que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat investigadora. Es contribueix així a la intensificació de la recerca i a la retenció de talent investigador dins del sistema universitari de Catalunya. El professorat beneficiari serà reconegut com investigador/a ICREA Acadèmia

Data de publicació

03/09/2015

Data d'inici de sol·licituds

03/09/2015

Data de presentació a la UAB

05/10/2015

Lloc de presentació a la UAB

No es presenta a través del Registre Gral. UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

05/10/2015

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Web d'ICREA

Data de resolució

10/12/2015

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria