PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2013 pels becaris de les convocatòries PIF UAB : Estades 2013 pels becaris de les convocatòries PIF UAB

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Programa

Finançament dels fons de promoció de la recerca universitària

Àrea temàtica

Biociències
Ciències
Arts i Humanitats
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Tipus d'ajut

Mobilitat

Destinataris

Predoctorals
Titulats

Requeriments

Podran ser beneficiaris aquells becaris en actiu del Programa de beques per a personal Investigador en formació per a departaments, del programa UAB Projectes, del Programa I3 i de Capítol VI de la Universitat Autònoma de Barcelona (PIF) Els beneficiaris de les beques predoctorals d'aquest programa podran fer estades temporals fora de Catalunya amb l'objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme, amb l'autorització prèvia del director de treball i del director del departament/centre al que estigui adscrit

Informació addicional

L'objecte de les borses de viatge és l'atorgament d'ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris. Queden explícitament exclosos d'aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o l'assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire formatiu o docent. No es podrà gaudir de l'estada en períodes d'interrupció de la beca o posteriorment a produir-se'n la baixa o la renúncia. Només es podrà sol·licitar un ajut per convocatòria

Data de publicació

16/05/2013

Data d'inici de sol·licituds

16/05/2013

Data de presentació a la UAB

21/06/2013

Lloc de presentació a la UAB

Registres de la UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

21/06/2013

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registres de la UAB

Data de resolució

09/07/2013

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
- Sóc becari FI de la Generalitat de Catalunya. Podria acollir-me a aquest ajut?

No. Aquest ajut s'adreça exclusivament a aquelles persones beneficiàries de Beques predoctorals PIF de convocatòries pròpies de la UAB

Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria