PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria d’ajut de col·laboració amb l’Àrea d’Afers Acadèmics. Unitat d’Afers Acadèmics

Convocatòria d’ajut de col·laboració amb l’Àrea d’Afers Acadèmics. Unitat d’Afers Acadèmics

Descripció

D’acord amb el Reglament d’ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern el dia 9 de juny de 2008, i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012, aprovades per la Comissió d’Afers d’Estudiants de 16 de març de 2011 es convoca un ajut de col·laboració amb l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Col·laboració

Places

1

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

  • Requisits acadèmics establerts a la base 8 de les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012.
  • Coneixements de procediments de gestió documental
  • Coneixement d’eines per sistematitzar, organitzar i analitzar la informació
  • Coneixement d’ofimàtica (processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades)
  • Tindran preferència les persones renovadores de l’ajut

Durada

de l'1 de setembre de 2011 al 31 de juliol de 2012

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

04/07/2011

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al Registre General de la UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

08/07/2011

Data de resolució

29/07/2011

Documentació

Sol·licitud accesible des del web http://www.uab.cat/estudiants -Beques d’estudi-,i presentar-la correctament omplerta.
Currículum amb els documents justificatius que es considerin oportuns.
Fotocòpia del DNI / NIE
Fotocòpia del compte corrent on es vulgui cobrar el ajut, tenint en compte que el sol·licitant ha de constar-hi com a titular, cotitular o beneficiari.

Formularis

Enllaç a la sol·licitud. Unitat d'Afers Acadèmics

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució