Residus biològics

Residus biològics

La manipulació d’organismes genèticament modificats (OGM) o de patògens naturals genera uns residus que, d'acord amb les disposicions legals, han de ser inactivats i eliminats de tal manera que no puguin causar dany als éssers vius o al medi ambient.

Per saber-ne més:

  1. Arbre de decisions per a residus biològics 
  2. Gestió de residus biològics de laboratori 
  3. Safe management of wastes from healthcare activities. 2nd ed. WHO 2015