Investigació d'accidents/incidents

Introducció

risc xeringa

Hi ha molts incidents i accidents que poden provocar una infecció, com ara:

- Punxada amb agulla o tall amb objectes o vidres trencats contaminats.
- Vessaments i esquitxades a la pell o membranes mucoses de líquids contaminats.
- Mossegades o esgarrapades d’animals o paràsits.
- Ingestió de líquids contaminats per pipetejar amb la boca (tot i que aquesta pràctica està prohibida).
- Inhalació de bioaerosols infecciosos.
- Accidents de centrifugació.
- Disseminació accidental d’agents biològics a l’exterior.

En termes generals es pot afirmar que els accidents greus són poc freqüents però sí que ho són els incidents. Aquests incidents habitualment no s’estudien, per la qual cosa es produeixen dues conseqüències negatives: la situació que els va originar roman invariable i es produeix una acceptació implícita de la inseguretat existent.

L’objectiu de la investigació d’accidents i d’incidents és la prevenció d’accidents similars i també l’obtenció d’informació sobre les circumstàncies i les persones que hagin pogut estar exposades a l’agent en qüestió. La investigació afavoreix la implantació de mesures de seguretat, augmenta el nivell de conscienciació i de participació del personal i permet eliminar les causes que van provocar els incidents.També és molt important informar de qualsevol situació insegura que es pugui detectar mitjançant un "Comunicat de risc", d'aquesta manera es podran aplicar més ràpidament les mesures de prevenció adients per a controlar el risc.

És responsabilitat del personal del laboratori que hagi patit un accident o que hagi presenciat un incident comunicar-ho al supervisor de la instal·lació immediatament. El supervisor i/o el mateix accidentat són els encarregats d’iniciar el procés d’investigació, mitjançant el formulari "Comunicat d’accident o incident", i de proposar les mesures correctores (investigació en línia). En aquells casos en què l’accident o incident ha tingut o podria haver tingut conseqüències greus és l'assessor de bioseguretat, amb la col·laboració del supervisor i del personal implicat, qui s’encarrega de dur a terme la investigació.

Podeu ampliar la informació sobre les accions que cal dur a terme en cas d’exposició a la secció Emergències.

Per saber-ne més: