Processos a gran escala

Planta pilot

Processos a gran escala

Els processos a gran escala són aquells que impliquen l’ús de fermentadors i equips que no es poden desplaçar fàcilment i que cal esterilitzar-los in situ. Així mateix, i de manera convencional a la UAB, es considera el volum de 50 litres com a límit entre petita escala (laboratori) i gran escala.

En l’annex II del RD 178/2004 s’enumeren les condicions de confinament mínimes exigides per a les zones de producció a gran escala i que s'han d’aplicar a més d’aquelles definides per al laboratori.