Hivernacle

Introducció

Hivernacle

Els treballs amb les plantes, i els seus organismes associats, poden portar-se a terme en laboratoris, sales de cultiu de teixits, cambres de creixement, hivernacles, caixes amb xarxa o en un camp de cultiu a camp obert. Cada un d'aquests entorns planteja diferents problemes pel que fa a la contenció, el medi ambient i la protecció de les persones.

Els termes hivernacle i planter es refereixen a estructures amb parets, sostre i terra dissenyades i utilitzades principalment per conrear plantes en un entorn protegit i controlat. Per a les activitats amb plantes transgèniques en hivernacles i planters s'han d'aplicar com a mínim totes les mesures de confinament i protecció recollides en l’annex II del RD 178/2004 per a OGM.

Per saber-ne més: