Inspeccions

Introducció

Inspecció laboratoris

Les inspeccions internes programades d’instal·lacions on es realitzen activitats confinades amb OGM, patògens naturals i/o biotoxines (ex. laboratori, animalari, hivernacle, etc.) permeten revisar la conformitat i l'eficàcia del sistema de gestió del risc biològic i són un requisit per a totes les activitats de recerca/docència que requereixen un NCB1 (si es treballa amb OGM), un NCB2 o un NCB3.

El propòsit de les inspeccions no és el de crear un ambient fiscalitzador sinó més aviat el de facilitar la implantació d’una cultura de la bioseguretat entre el personal investigador, tècnic i estudiant. L'objectiu és facilitar l’aplicació d’unes bones pràctiques en l’activitat investigadora/docent que impliqui l’ús de materials bioperillosos; el manteniment d’unes condicions de treball segures que permetin eliminar/minimitzar els riscos d'exposició o alliberament al medi ambient d’AB; i per assegurar un bon compliment de les normatives legals i internes en aquest àmbit.

La inspecció també pot ser necessària com a requeriment de determinades convocatòries d’ajuts a la investigació o convenis que requereixen a la institució la garantia que els laboratoris són inspeccionats regularment. També pot ser necessària abans de recepció de materials biològics de certes empreses o institucions (ex. ATCC, Merck, etc.), col·leccions nacionals o organitzacions privades, etc. Normalment, i en aquests casos, es demana que l’assessor de bioseguretat de la UAB proporcioni una garantia de conformitat per a l'ús i l'eliminació segura de l'AB abans del seu enviament.

En certes ocasions, la UAB pot ser visitada per la inspecció dels organismes oficials competents (DARP, MAPAMA, Dept. Treball, etc.). Normalmente,es posen en contacte amb el CBS-UAB per iniciar una inspecció però en d’altres es poden presentar directament a l’IP. En aquest cas, cal contactar el CBS-UAB per tal que l’assessor de bioseguretat sigui present durant la visita inspectora.