Equips de bioseguretat

Introducció

Molts són els equips que trobem al laboratori, tots ells dissenyats per fer una activitat o per obtenir un resultat, però hi ha dos equips que juguen un paper fonamental en el control del risc biològic com són: la cabina de seguretat biològica i l'autoclau.