Bones pràctiques

Introducció

Normes bioseguretat nena

 

L’element més important de la contenció és l’acompliment estricte de les pràctiques i les tècniques microbiològiques estàndards. Tothom que treballi amb agents infecciosos o materials potencialment infectats n'ha de conèixer els riscos potencials, i ha de ser expert en les pràctiques i les tècniques requerides per a manipular aquests materials de manera segura.


Per saber-ne més:

Vídeos:

Good Practices

How to handwash?

Glove Removal

Beaking method

Pipettes

Sharps