Bones pràctiques

Introducció

Rentat de mans

L’element més important de la contenció és l’acompliment estricte de les pràctiques i les tècniques microbiològiques estàndards. Tothom que treballi amb agents infecciosos o materials potencialment infectats n'ha de conèixer els riscos potencials, i ha de ser expert en les pràctiques i les tècniques requerides per a manipular aquests materials de manera segura.


Per saber-ne més:


Vídeos:

Good Practices

Higiene de manos

Glove Removal

Beaking method

Pipettes

Sharps