Elecciones

Eleccions a la Junta de Facultat 2021 – Sectors A, B, C i D
 

Us informem que la Facultat de Traducció i d'Interpretació, d'acord amb el seu Reglament, convoca eleccions a la Junta de Facultat dels representants dels sectors A, B, C i D.

La Junta de Facultat és el màxim òrgan de govern de la Facultat. Està formada per, inclosos els membres nats, 26 representants del personal acadèmic amb vinculació permanent (sector A), 5 representants del personal acadèmic sense vinculació permanent (sector B), 16 representants de l’alumnat (sector C) i 5 representants del personal d’administració i serveis (sector D). 

DOCUMENTACIÓ
Reglament electoral de la UAB
Resolució
Calendari d’eleccions 


CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a travès d'aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya. Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu a dg.traduccio@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional.