SERVEI D'INFORMÀTICA

La connexió al domini permet als usuaris disposar de:

•    Accés a disc particular i/o compartit
•    Còpia de seguretat de les dades emmagatzemades al servidor
 

Requeriments

 
Configuració
Formularis
Tarifes

L'equipament mínim requerit per a la connexió és:

 • Tenir l'ordinador connectat a la xarxa de la UAB. En cas contrari, heu de consultar els formularis de connexió a la xarxa de la UAB que trobareu a l'apartat de Formularis.
 • PC: Consulteu els estàndards de maquinari recomanats
 • Disc: Necessari per el servei un minim de 800 MBs lliures
 • Sistema Operatiu: Windows XP / 7. Consulteu els estàndards de programari recomanats

Requeriments d'alta de cua d'impressió al Domini UAB:

 • El controlador de xarxa de la impressora ha de ser totalment compatible amb el port d'impressió de Windows 2000 "Puertos TCP/IP estándar".
 • El nou port no ha de requerir cap altre monitor de ports, ni l'instal·lació de cap software específic al servidor.
 • El model d'impressora ha de disposar de drivers per, com a mínim, els següents sistemes operatius:
  • Windows XP
  • Windows 7
Per complir amb la política de seguretat a nivell dels servidors de producció, estan planificades unes aturades entre les 19h i les 20h que comporten un màxim de 3 reinicis d'una durada aproximada de 15 minuts cadascun.

La planificació és:
 • TERCER DILLNS DE CADA MES servidors d'impressió i de fitxers de totes les Facultats.
 • TERCER DIMARTS DE CADA MES  servidor de fitxers del Servei de Biblioteques i els servidors de webs estàtiques.