El català al teu abast

El català al teu abast

A continuació trobaràs una llista de recursos en línia que et proposem per aprendre català, classificats segons els interessos que puguis tenir i les habilitats que vulguis prioritzar. També pots accedir al Centre d’Autoaprenentatge de Llengües, on trobaràs un llistat molt ampli de recursos per a l’aprenentatge autònom del català i d’altres llengües:

Intercomprensió
Per aprendre, de manera fàcil, el català i altres llengües romàniques, a partir del coneixement d’almenys una llengua romànica. 

Romanica Intercom: aprenentatge simultani de llengües romàniques
Itineraris Romànics: relació entre llengües romàniques
FontdelCat: comprensió oral i escrita del català, a partir d’una altra llengua romànica
EuRom5: manual acompanyat d'un suport web amb l'objectiu de desenvolupar la comprensió escrita en cinc llengües romàniques
Comprensió Bàsica: activitats per a la comprensió oral i escrita del català

APPS
Falsos amics: per a Android


Llengua general
Cursos de llengua, amb gramàtica pròpia del nivell.

Speakcat: curs inicial de català
Parla.cat: curs per a tots els nivells del català

APPS  

App Diccionari de la Llengua Catalana: per a Android i Iphone

Vocabulari
Per aprendre o ampliar el lèxic i les expressions en català.

Viure a Catalunya: més de 1.000 paraules de vocabulari bàsic, en imatges
Viure a Catalunya. Comencem a parlar: recull de converses sobre temes de la vida quotidiana. Es poden llegir en pdf i escoltar en mp3 
Paraules.cat: llista i fitxes de paraules i expressions en català
MUDSdeMOTS: activitats de lèxic, de diferents nivells
Guia de conversa universitària: vocabulari i expressions propis de l’àmbit universitari, amb àudio

APPS 

App Guies de conversa universitària: per a Android i Iphone
Aplica’t: per ampliar vocabulari, amb exercicis. Per Iphone

Cultura i societat
Per conèixer la cultura i els costums de Catalunya.

80 pistes: guia de butxaca per conèixer la manera de ser dels catalans

APPS

App agenda cultural: per a Android i Itunes
App Transports Públics de Barcelona: diverses aplicacions per a la mobilitat a la ciutat de Barcelona


A més, t’interessarà consultar Intercat, que és un conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.