Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
59562-19396-Addenda al conveni, de 23 d'abril de 2021, per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la gestió dels espais en el marc de l'activitat de l'escola FUAB-f-2021 Modificar la clàusula sisena del conveni de col·laboració
 • FUNDACIO UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
18/05/2021
59153-18988-Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya (ICGC) per a la cessió de la producció impresa de l'ICGC-2021 Establiment d'un marc de col·laboració per al qual l'ICGC cedirà a títol gratuït un exemplar de cadascuna de les publicacions que editi exclusivament en suport paper per tal que siguin dipositades a la biblioteca de la UAB
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
18/05/2021
59219-19054-Convenio marco de colaboración entre la UAB y Feeling Innovation by Stanpa, para la formacíon y de desarrollo de proyectos de innovación e investigación-2021 Establecer el marco de colaboración entre la UAB y Feeling Innovation by Stanpa
 • FEELING INNOVATION BY STANPA
14/05/2021
58675-18510-Conveni entre l'AQU, la Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la UAB. Metodologia avaluació activitat investigadora (períodes de 6 anys) del PDI-2021 Aplicació dels criteris i procediments que AQU Catalunya hagi establert per a l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI, funcionari de carrera i contractat, de les universitats públiques al PDI de l’EUI-Sant Pau
 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
 • Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
13/05/2021
58462-18320-Conveni de col·laboració entre la UAB i l'Institut Joan Lluís Vives, per a la promoció i organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat-2021 Fomentar l'ús de la paraula entre l'estudiantat sota el format d'un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d'actualitat, i on es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció, i la correcció tant semàntica com formal
 • UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
07/05/2021
58976-18811-Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Atlètic Terrassa Hockey Club, en matèria de pràctica professional i de recerca-2021 Establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Atlètic Terrassa Hockey Club en assessorament, intercanvi d'informació i tasques en matèria de pràctica professional i de recerca.
 • ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
07/05/2021
59417-19252-UAB-INS CERVANTES (CE LLENGUA ESPANYOLA)-2021 UAB-INS CERVANTES (CE LLENGUA ESPANYOLA) 2196-19
 • MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
05/05/2021
58974-18809-Conveni entre diferents entitats per implantar un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual-2021 Conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'ICD i les universitats catalanes per implantar un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere
 • Departament d'Empresa i Coneixement
 • Departament de Treball\
 • Institut Català de les Dones
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
 • FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES
 • FUNDACION PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
 • UNIVERSITAT DE GIRONA
 • Fundació Universitat Oberta de Catalunya
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIÓ
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
 • Universitat Pompeu Fabra
 • UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
05/05/2021
59328-19161-Conveni de col·laboració interuniversitària entre la URV, la UB, la UPC, la UAB, la UdG, la UdL i la UVic per a la realització del MU en Ciència de Dades Biomèdiques-2021 Conveni de col·laboració interuniversitària entre la URV, la UB, la UPC, la UAB, la UdG, la UdL i la UVic per a la realització del MU en Ciència de Dades Biomèdiques
 • Fundació Universitària Balmes.Universitat de Vic-UCC
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • Universitat de Girona
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
05/05/2021
58838-18673-Conveni de col·laboració per a la integració de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i l'atribució de la gestió d'aquest institut a la Fundació IMIM-2021 Establir el vincle jurídic entre, per una banda, el CMPSB, com a institució sanitària docent del Sistema Nacional de Salut i nucli bàsic de l'Institut d'Investigació Sanitària d'acord amb allò establert a l'article 3, apartat 2 del Reial decret 279/2016, de 24 de juny i, de l'altra, la UAB, la UPF, la Fundació BBRC i la Fundació IMIM, en ordre a regular l'organització i el funcionament de l'Instit
 • FUNDACIO BARCELONABETA BRAIN RESEARCH CE
 • Universitat Pompeu Fabra
 • CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
 • FUNDACIO INSTITUT MAR D'INVESTIGACIONS MEDIQUES
30/04/2021