Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
60717-20032-UAB-CONTENT EDNET - CE HEPATOCARCINOMA 21-22-2021 UAB-CONTENT EDNET - CE HEPATOCARCINOMA 21-22 4393-2
  • CONTENT ED NET COMMUNICATIONS SL
12/07/2021
59600-19415-Contrato de cesión de uso de equipo informático entre Econocom Products & Solutions, S.A. y la Universitat Autònoma de Barcelona-2021 Cessió d'ús a la UAB, amb opció de compra, de 44 portàtils descrits a l'Annex 1 per distribuir-los entre els alumnes Beneficiaris del -Programa de Becas Santander Tecnología Conecta-, per tal que puguin disposar dels equips amb finalitats acadèmiques
  • ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS SA
08/07/2021
60420-19691-Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la UAB per a la col·laboració de les despeses campus-ciutat (2021)-2021 Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració en el sosteniment de les despeses campus-ciutat en funció de la proporció construïda dels espais del campus dels quals gaudeixen les instal·lacions de la DGPEIS de la Generalitat de Catalunya
  • DEPARTAMENT D'INTERIOR
02/07/2021
59682-19497-Conveni específic de col·laboració entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS). Establiment de les condicions de transferència de la subvenció atorgada per l'AGAUR-2021 D'acord amb la RESOLUCIÓ EMC912-2020, de 24 d'abril (DOGC núm. 8124, 30.04.2020), es van aprovar les bases reguladores dels ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació
  • FUNDACIÓ AUTONOMA SOLIDARIA
02/07/2021
58599-18449-Conveni de cooperació educativa entre la UAB i la Universitat de València (UV), per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i Treballs Fi de Grau o Màster-2021 Realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats i Treballs Fi de Grau o Màster
  • UNIVERSITAT DE VALENCIA
30/06/2021
59283-19117-HITOTSUBASHI UNIVERSITY-2021 Renovació conveni intercanvi d'estudiants amb la HITOTSUBASHI UNIVERSITY
  • Satoshi Nakano / Hitotsubashi University
25/06/2021
60721-20036-UAB-OGILVY - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22-2021 UAB-OGILVY - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22 (2193-14)
  • Ogilvy
23/06/2021
59599-19414-Addenda al conveni de col·laboració, de 8 de gener de 2020, entre el Banco Santander, S.A. i la UAB. Participació de la UAB en las "Becas Santander Conecta"-2021 Ampliar la col·laboració prevista en el conveni de data 08-01-2020, mitjançant el recolzament de Banco Santander a la UAB per a la seva participació en el desenvolupament del Programa de Beques Santander Conecta
  • BANCO SANTANDER SA
21/06/2021
58894-18729-Convenio de colaboración entre el Reial Club Deportiu Mallorca, S.A.D. y la Universitat Autònoma de Barcelona, en los campos de la investigación y la tecnología-2021 Emmarcar i coordinar l'actuació del RCD Mallorca i de la UAB en assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions, en els camps de la investigació i la tecnologia
  • REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA\
11/06/2021
60719-20034-UAB-PRODIGIOSO VOLCAN - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22-2021 UAB-PRODIGIOSO VOLCAN - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22 (2193-14)
  • PRODIGIOSO VOLCAN, S.L.
18/05/2021