Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
57483-17561-Conveni de regulació de l'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de la UAB al Centre d'Estudis Demogràfics (CED) (Marc Ajenjo Cosp) (Any 2020)-2021 Conveni de col·laboració a efectes que personal acadèmic de la UAB pugui dur a terme la seva activitat de recerca en les instal·lacions del Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
  • CED
02/03/2021
7228-10583-Convenio de donación del Archivo José Mallorquí Figuerola a la UAB-2021 Donació de documents a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
  • César Mallorquí del Corral
01/03/2021
57861-17843-Pròrroga del conveni de col·laboració, de 25 de febrer de 2019, entre l'Ajuntament de Barcelona i la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques externes-2021 Pròrroga del conveni de 25-02-2019 per tal que l'alumnat de la UAB pugui realitzar pràctiques acadèmiques externes curriculars en diversos serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Ajuntament de Barcelona
25/02/2021
57411-17518-Contracte de protecció de dades entre l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i la UAB en el marc d'un encàrrec de tractament de dades personals-2021 Contracte de protecció de dades entre l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i la UAB en el marc d'un encàrrec de tractament de dades personals
  • FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA
24/02/2021
58513-18368-Addenda al conveni, de 14 d'octubre de 2020, entre LGAI Technological Center, S.A. (lGAI) i la UAB. Acord de contribució voluntària-2021 Addenda al conveni, de 14 d'octubre de 2020, entre LGAI Technological Center, S.A. (lGAI) i la UAB. Acord de contribució voluntària
  • LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. / APPLUS ST /
23/02/2021
34359-15048-Acuerdo entre La Asociación de Centros de Lenguas en La Enseñanza Superior (Acles) y La Universitat Autònoma de Barcelona para el uso del Modelo Certacles-2021 Acreditació per a tot el sistema universitari espanyol, mitjançant el segell CertAcles, dels certificats de domini d'idiomes expedits pel Servei de Llengües, d'acord amb els estàndards definits per ACLES.
  • ASOC DE CENTROS DE LENGUAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR ACLES
22/02/2021
58495-18350-UAB-EAPC (POP 2020-2021)-2021 UAB-EAPC (POP 2020-2021) 2276-16
  • Escola d'Administració Pública de Catalunya
18/02/2021
58473-18328-Conveni DOCUMENTUM 20.4-1998 Abast i contingut
  • Prova
17/02/2021
58496-18351-Acord entre el Ministerio de Universidades i la UAB per a la col·laboració per a l'intercanvi d'informació a través del SIIU-2021 Acord entre el Ministerio de Universidades i la UAB per a la col·laboració per a l'intercanvi d'informació a través del SIIU
  • UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
10/02/2021
58674-18509-UAB-UNI ROMA TOR VERGATA (COT SARAY GARCIA MARTINEZ - DOC HISTORIA DE L'ART I MUSICOLOGIA)-2019 UAB-UNI ROMA TOR VERGATA (COT SARAY GARCIA MARTINEZ - DOC HISTORIA DE L'ART I MUSICOLOGIA)
  • UNIVERSITÀ DEGLI DI ROMA TOR VERGATA
30/09/2019