Responsable RSU

Carles Gispert - Vr Economia i Campus


Dr. Carles Gispert
Professor titular d'Economia de l'Empresa


Funcions:

- Elaboració i control del pressupost de la UAB.
- Polítiques de gestió econòmica i mediambiental del campus.
- Política econòmica i organitzativa de la Fundació UAB.
- Polítiques d’inversions, logística i infraestructures.

Comissions del Consell de Govern que presideix:

- Comissió d'Economia i d'Organització.


Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811228
vr.economia.campus@uab.cat


Currículum breu

Professor titular d’Economia de l’Empresa del Departament d’Empresa. Ha estat director del Departament d’Empresa (2005-2008), coordinador de les titulacions d’ADE i ADE en anglès (2012-2015), secretari de la Facultat d’Economia i Empresa (2013-2015), secretari del Departament (1999), membre electe del Claustre General, de la Junta de Facultat i de la Comissió Exe­cutiva del Departament i patró de la Fundació Empresa i Ciència (UAB).
 
Ha participat en diversos projectes i grups de recer­ca, entre els quals destaca el grup de recerca consolidat Eficiència i Competitivitat Empresarial. La seva línia de recerca és el go­vern de l’empresa i els mecanismes de control corporatiu. Ha estat avaluador de projectes de l’ANEP i membre de diferents associacions científiques. Ha fet estades de recerca a la Universitat de Tilburg amb una beca de la Netherlands Organization for Scientific Research, i a la London Business School.
 
Ha participat en uns 10 projectes de recerca. El seu princi­pal àmbit docent és l’anàlisi econòmica de les organitzacions. Ha estat membre del Consell Acadèmic de l’EUTDH i de diverses comissions acadèmiques. Ha estat professor convidat a impartir cursos de postgrau a la Universitat de Lima i també cursos de doctorat a l’Instituto Tecnológico de Monterrey i a la Universitat St. Kliment Ohridski (Macedònia) en el marc del projecte Tem­pus, finançat per la Unió Europea.

CV a ORCID