Recerca responsable

Imatge Recerca Responsable

Recerca Responsable s'ha construït des de l'atenció a les necessitats de la comunitat universitària i el suport a l'acadèmia. És per això que les activitats estan centrades a incentivar la creativitat, el desenvolupament del sentit crític i l'apropament als processos de creació i recerca.

CORE
de Salut Mental


Aquesta xarxa té com a objectiu contribuir a l’avenç del coneixement incorporant tots els agents clau del sistema amb l'objectiu comú de donar resposta als reptes de la salut mental.

 

 

 

 

CORE de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles


El projecte proporciona solucions tecnològicament eficients a qüestions socials específiques. El seu objectiu és donar suport a les necessitats del territori millorant el coneixement i les eines actuals. 

Saber-ne més >

 

 

 

CORE en Patrimoni Cultural


La innovació i la transferència del coneixement generades des de la recerca aporten noves solucions en tot el cicle del patrimoni, des de la conservació fins a la interpretació i la difusió.

Saber-ne més >

Comitè de Bioseguretat de la UAB

 
Com a resposta a la necessitat de regular i millorar la gestió del risc biològic a la UAB es va crear el Comitè de Bioseguretat de la UAB (CBS) i el seu reglament.

 

Bones pràctiques en la recerca


Aquest codi s’ha elaborat seguint les orientacions recollides en el document Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al impulso e implantación de buenas prácticas científicas

Saber-ne més >

 

 

Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana

Aquesta Comissió, pionera al nostre país, obliga a crear comitès ètics d'experimentació amb animals que vetllin per la seva cura i benestar. 

Saber-ne més >

 

 

EURAXESS
Researchers in Motion

És una iniciativa europea que ofereix accés a un extens ventall de serveis d’informació i de suport als investigadors que volen dur a terme la seva carrera de recerca a Europa.

Saber-ne més >