Memòria

Memòria del curs acadèmic 2013-2014 de la Universitat Autònoma de Barcelona

La Memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona recull les actuacions i els esdeveniments més rellevants del curs i les magnituds principals que descriuen la UAB.

Memòria del curs acadèmic 2013-2014 (Visor web) (PDF: 1,7 MB)

Informació addicional:
Dades de la UAB 2013-2014